Ammattitilintarkastaja (HT, ent. HTM) palveluksessanne

Tarjoan korkealaatuista, konsultoivaa ja hyvän tilintarkastustavan mukaista tilintarkastuspalvelua eri liike-elämän alueilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille sekä asunto- ja kiinteistöyhtiölle sekä säätiöille. Tilintarkastuspalvelujen lisäksi annan pyynnöstä erilaisia lakisääteisiä lausuntoja ja todistuksia sekä teen erityistarkastuksia.

Konkreettista taloudellista hyötyä tuon yrityksille raportoidessani ajoissa havaituista virheistä tai laiminlyönneistä, joista voi aiheutua tulevaisuudessa yritykselle taloudellisia menetyksiä, jos virheitä ei korjata tai toimintatapoja muuteta.

Tilintarkastustoimeksiannot hoidan joustavasti ja yksilöllisesti. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi annan ulkopuolisen taloudellisen asiantuntijan näkemyksen johdolle yrityksen taloudellisesta tilasta päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Haluan luoda pysyviä ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Tarjoan tukea ja osaamistani asiakkaille näiden yritystoiminnan eri vaiheissa. Tässä työssä auttavat toimintani kulmakivet:

  • ammattitaito
  • riippumattomuus
  • luotettavuus
  • palvelualttius ja asiakkaan kunnioittaminen
  • korkea ammattietiikka ja alan laatukriteerit
  • salassapitovelvoite
 

Koulutukseltani olen laskentaekonomi, KTM ja minulla on tilintarkastuskokemuksen lisäksi useiden vuosikymmenten kokemus monipuolisista ja vaativista taloushallinnon tehtävistä, jota olen hankkinut pk-sektorin metallialan yrityksessä, tilitoimistossa ja asianajotoimistossa.

Toimistoni sijaitsee Heinolassa. Tilintarkastukset teen sopimuksen mukaan joko asiakkaan luona, tilitoimistossa, paperittomasti sähköisessä ympäristössä tai noudan materiaalin tarkastettavaksi toimistolleni.

Taloudellisen informaation merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana samoin kuin sen oikeaksi vahvistamisen tärkeys. Ammattimaisen tilintarkastuksen tehtävänä on antaa varmuus yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvän raportoinnin oikeellisuudesta. Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset, joissa on tilintarkastaja, saavat yleensä lainarahaa edullisemmin kuin yritykset, jotka eivät ole valinneet tilintarkastajaa.

Annan mielelläni lisätietoja itsestäni ja tulen myös esittäytymään.

Yhteistyöterveisin


Seija Kainulainen

HT-tilintarkastaja, Heinola 
seija.kainulainen@phnet.fi
gsm. 040 5871 646